VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
IDENTIFIKACINIS NR. 24.

Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių r. 
Tel. (8 428) 71300,
faKS. (8 428) 71305
raseiniai@vivmu.lt

 
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos

2017 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                          I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita(PDF)

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita(PDF)


 

                             2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS (PDF)


2016 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS (PDF)


2015 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)


II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

 

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)


IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)


2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS (PDF)


2014 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

 

2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2013 METUS (PDF)

 

2013 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)


2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 2 priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3 priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 4 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 6 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

Aiškinamojo rašto 7 priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA(PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 METUS (PDF)

 

2012 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)

IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF)


2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(patvirtintas 2012-04-05 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 130)

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.4.1. priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialus turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas "Įmonės įsipareigojimų būklė" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.24.1. priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 METUS (PDF)

2011 m. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita  (PDF)

Aiškinamasis raštas  (PDF)

II ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Veiklos ataskaita (PDF

III ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

IV ketvirtis

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:2017-11-16 11:20:23
Spausdinti
Neįgaliesiems
© VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys. Visos teisės saugomos. Sprendimas Idamas, naudojama Smartweb sistema