VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
IDENTIFIKACINIS NR. 24.

Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių r. 
Tel. (8 428) 71300,
faKS. (8 428) 71305
raseiniai@vivmu.lt

 
Registracija į medžiokles

Registracija į medžiokles vykdoma elektroniniu paštu

medziokle@rasuredija.lt. 

Online registracijos sistema

ELEKTRONINIS MEDŽIOKLIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

Registracijos

laikas (nuo-iki)

  Medžioklės

Užsire-

gistravo

medž.

Liko

laisvų

vietų

data

būdas

vieta

dalyvių sk.

medžiojamų gyv. sąrašas

 2015-06-18 8-00

2015-07-02

8-00

 2015-07-03

(vakaras)

 tykojant

 Vadžgirio g-ja

girininkija

 3

 Šernai,stirninai,

lapės,mangutai

 3

Registracija

pasibaigusi

 2015-06-19

8-00

2015-07-08

 2015-

07-08

(vakaras)

 tykojant

 Vadžgirio

girinikija

 3

 Šernai.stirninai,

lapės, mangutai

 3

(Registracija pasibaigusi)

Medžioklė neivyko

 2015-06-19

8-00

2015-07 -13

8 00

 2015-

07-14

(vakaras)

 tykojant

 Viduklės

girininkija

 3

 Šernai,stirninai,

lapės, mangutai

 0

 3

(Registracija pasibaigusi)

 2015-06-19

8-00

2015-07-21

8-00

 2015-

07-22

(vakaras)

 tykojant

 Vadžgirio

girininkija

 3

 Šernai,stirninai,

lapės,mangutai

 3

(Registracija pasibaigusi)

Medžioklė perkelta

 2015-06-19

8-00

2015-07-28

8-00

 2015-

07-29

(vakaras)

 tykojant

 Viduklės

girininkija

 3

Šernai, stirninai,

lapės mangutai

 0

 3

(Registracija

pasibaigusi)

Medžioklė neivyko.

 2015-06-19

8-00

2015-07-29

8-00

 2015-

07-30

(vakaras)

Perkelta

2015--08-03

 tykojant

 Vadžgirio girininkija

 4

 Šernai,stirninai,

lapės, mangutai

 4

 0(registracija pasibaigusi)

 2015-07-29

8-00

2015-08-06

9-00

 2015-08-07

(vakaras)

 tykojant

 Viduklės

girininkija

 3

 Šernai,stirninai,

lapės,mangutai.

 0

3

(Registracija pasibaigusi)

Medžioklė perkelta

 2015-07-29

8-00

2015-08-13

9-00

 2015-

08-14

(vakaras)

 tykojant

 Vadžgirio

girininkija

 3

 Šernai,stirninai,

lapės ,mangutai.

 0

 3

Registracija

pasibaigusi)

Medžioklė perkelta

 2015-07-29

8-00

2015-08-20

9-00

 2015

08-20

(vakaras)

 tykojant

 Viduklės

girininkija

Vadžgirio

girininkija

 4

 Šernai,stirninai,

lapės, mangutai.

 0

 4

(Registracija pasibaigusi)

Medžioklė perkelta.

 2015-08-25

8-00

2015-09-10

8-00

 2015-09-

11-13 dienomis

 Tykojant sėlinant

 Viduklės g-ja- Vadžgirio gja

 4

Šernai, stirninai, lapės 

mangutai.

 4

(Registracija

pasibaigusi)

 2015-08-25

8-00

2015-09-15

 2015-09

16-20

dienomis

(5dienos)

 Tykojant

sėlinant

Viduklėsg-ja

Vadžgirio g-ja

 1

 Elnio patinas

 0

 1

(Registracija

pasibaigusi)

Medžioklė perkelta.

 2015-08-26

8-0

2015-09-25

8-00

 2015-09-

21-25

dienomis

(5 dienos)

 Tykojant ,sėlinant

 Viduklės g-ja - Vadžgirio g-ja

 1

 Elnio patinas

 0

 1

(Registracija pasibaigus)

medžioklė neivyko.

 2015-09-18 10 00

2015-10-16

 2015-10-24,25

dienomis

 Varant

 Viduklės g-ja

Vadžgirio g-ja

pagei-dautina

(15-20)

medžio-
tojų

grupė

  Briedžio patelė,jauniklis.

Elnio ptelę,jauniklį.

Danieliaus patelę, jauniklį.

Stirnos patelę,jauniklį.

Šernus

Lapė,mangutas

 

 20

 0

Registracija pasibaigusi

 2015-09-18

10 00

2015-12-07

10 00

 2015-11-27

dienomis

 varant  Viduklės gja-

pagei-dautina (15-20) 

medžio-
tojų grupė

 

 Šernai,lapės mangutai.

Elniniai-pagal turimas licencijas

 18

 0

(registracija pasibaigus)

 2015-09-18

10 00

2015-12-31

10 00

 2016-01-04-05,

dienomis

 varant

 Viduklės g-ja

Vadžgirio g-ja

pageidautina

(12-20)

medžio-
tojų grupė

 Šernai,lapės, mangutai

Elniniai- pagal turimas licencijas

 12

 0 (Registracija

pasibaigus)

 

 2016-01-04 10 00

2016-01-30

 

 2016-01-

8-31 dienomis

 Tykojant  Viduklės g-ja  

 Elnio patinas

Danielio patinas

pagal turimas licencijas

pagal turimas licencijas

 2

 (Registracija Pasibaigus)


 2016-01-04

10 0

2016-01-31

 2016-01

8-31

dienomis

 Tykojant Vadžgirio  g-ja  

 Elnio patinas

pagal turimas licencijas

 0

 

Neivyko

 2016-04-25

10 00

2016-05-26

 2016-05

26-29

dienomis

 Tykojant Sėlinant

 Viduklės

gja

 4  Šernai,stirninai ,lapės mangutai  4

(Registracija pasibaigus)

Medžioklė perkelta

 

 2016-01-25

10 00

2016-05-26

 2016-05

26-29

dienomis

 Tykojant ,sėlinant  Vadžgirio g-ja  3

 Šernai,stirninai,

lapės mangutai

 3

 0

Registracija pasibaigus

Perkelta

 2016-06-05

2016-06-20

 2016-06-20 dieną  Tykojant sėlinant  Viduklės g-ja  3  Šernai, lapės mangutai  3

 0

Registracija pasibaigu

 2016-06-21

2016-07-01

 2016-07-03  Tykojant, sėlinant  Viduklės g-ja  3  Stirninai,Šernai,lapės mangutai.  3

0

 Registracija pasibaigus

 

 2016-07-01

2016-07-14

 2016-07-14  Tykojant ,sėlinant  Pavidaujo g-ja  4  Šernai,stirninai,lapės  4  Registracija pasibaigus

 2016-08-31

2016-09-25

 2016-09

15-25

dienomis

 Tykojant sėlinant

 Vadžgirio -g-ja

Viduklės g-ja

 2  Elnių patinai  0  Neivyko

 2016-08-31

2016-10-30

2016-09

30

iki

2016-10

30

 Tykojant sėlinant

 Viduklės g-ja

 1 Briedžio  patinai  0  Neivyko

 2016--08-31

216-10-25

 2016-08-31

2016-10-25

Tykojant  sėlinant   Viduklės g-ja  2  danieliaus patiną  2  Registracija pasibaigus

2016-09-09

2016-10-20

 2016-10-(29-30)  Varant

 Viduklės g-ja

Vadžgirio g-ja

 pageidautina

(15-20) medžiotojų grupė

 Elnio patelė,jaunuklis

Briedžio patelė,jauniklis

Stirnos patelė,jauniklis

Danieliaus patelė,jauniklis

Šernai

Lapės.


 20  Registracija pasibaigus

 2016-09-09

2016-11-21

 2016-11-25  Varant  Viduklės g-ja

 Pageidautina

(15-20)

medžiotojų grupė

 Elnio pat,jauniklis

danieliaus patelė jauniklis

Stirnos patelė,jauniklis

Šernai

Lapės

 15 Registracija pasibaigus
 2016-10-03

 2016-11-08


 Sėlinant  Viduklės g-ja  3  Elnio pat,jauniklis,šernai,lapės,  3  Registracija pasibaigus

 2016-11-07

2016-11-10

 2016-11-12  Tykojant  Viduklės g-ja  1  Elnio pat,šernai,lapės  1

 Registracija pasibaigus

 2016-11-07

16-12-14

 216-12-18  Varant  Vadžgirio g-ja

 Pageidautina

10-15

medžiotojų grupė

 Šernai

,

Stirnos patelė,jauniklis

Lapės

 10

 Registracija

pasibaigus

 2016 12-01

2016-12-27

 2016-12-28

 

 

 Tykojant,sėlinant  Viduklės g-ja  2  Danieliaus patinas  1

 Registracija

pasibaigus

 2016-12-20

2017-01-14

 2017-01-02

2017-01-15

tykojant, sėlinant 

 Vadžgirio g-ja

 2 T.e patinas, patelė,šernai  2  Neužsiregistravo

2016-12-20

2017 -01-4

 2017-01-02

2017-01-15

 tykojant,sėlinant  Viduklės g-ja  

 t.elnio patelė,jauniklis

šernai,lapės

 4

 Registracija pasibaigus

 

 2017-01-02

2017-01-30

 2017-01-20

2017-01-31

 tykojant sėlinant  Viduklės g-ja  2 Danieliaus patiną  2

 Registracija pasibaigus

 2017-02-01

2017-02-23

 2017-02-24  tykojant sėlinant  Viduklės g-ja  5  Šernai,lapės usūriniai šunys.  5  Registracija pasibaigus

 2017-04-01

2017-06-28

 2017-05-15

2017-06-28

 Sėlinant,tykojant  Viduklės g-ja  2  Stirninai,šernai.  0

 Registracija-pasibaigus

Medžioklė neivyko

 2017-04-01

2017-06-28

 2017-05-15

2017-06-28

 

 Sėlinant,tykojant  Vadžgirio g-ja  2  Stirninai,šernai  0

 Registracija pasibaigus

medžioklė neivyko

 2017-07-03

2017-07-31

 2017-07-24

2017-07-31

 Sėlinant,tykojant  Vadžgirio g-ja  2  Stirninai-šernai  2  

 2017-08-01

2017-08-31

2017-08-01

2017-08-31

Sėlinant,tykojant  Vadžgirio g-ja  2  Stirninai-šerrnai  1  2017-08-18(1 medžiotojas)

 2017-09-15

2017-10-15

 2017-10-25

2017-10-28

 Sėlinant ,tykojant

 Viduklės g-ja

Vadžgirio g-ja

 3

 Elnio patinas,elnio patelė.

Briedžio patinas,briedžio patelė.

Stirnos patinas,stirnos patelė.

Šernai.

 

 3  Registracija pasibaigus

 2017-09-10

2017-10-30

 2017-11-4

2017-11-5

 

 Varant

 Viduklės g-ja

Vadžgirio g-ja

 22

 Briedžio patelė,jauniklis.

Elnio patelė, jauniklis

Danieliaus patelė, jauniklis.

Stirnos patelė,jauniklis.

 

Šernai,lapės.

 20

 Registracija

pasibaigus

 2017-09-10

2017-11-20

 

 2017-12-08  Varant  Vadžgirio g-ja  20

 Briedžio patelė,jauniklis.

Elnio patelė jauniklis.

Danieliaus patelė jauniklis.

(pagal turima licenciju kiekį)

Šernai,lapės.

 

 20  Registracija pasibaigus

 2017-09-11

2017-12-30

 2017-10-11

2017-12-30

 Tykojant, sėlinant  Viduklės g-ja  1  Danieliaus patinas  1  Registracija pasibaigus

 2017-11-20

2017-12-14

 2017-12-19  Tykojant,sėlinant  Viduklės g-ja  6

 Danieliaus patelė

Elnio patelė,

Šernai

 

 6  Registracija pasibaigus
               
               
               
               
               

 

Paskutinis atnaujinimas:2017-12-18 09:35:56
Spausdinti
Neįgaliesiems
© VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys. Visos teisės saugomos. Sprendimas Idamas, naudojama Smartweb sistema