VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
IDENTIFIKACINIS NR. 24.

Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių r. 
Tel. (8 428) 71300,
faKS. (8 428) 71305
raseiniai@vivmu.lt

 
Miškų sertifikavimas
      Valstybinė įmonė Raseinių miškų urėdija ir Danijos bendrovė NEPCon, įgaliotas Rainforest Alliance atstovas Europoje, 2003 metų spalio mėnesį pasirašė sutartį dėl Raseinių miškų urėdijos turto patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybinių miškų sertifikavimo pagal  Forest Stewardship Council ® (FSC ®) miškų sertifikavimo sistemą.
       Sertifikavimas naudingas visiems - miškininkai vertina miškų valdymo atitikimą tarptautiniams tausojančios miškotvarkos kriterijams, o medienos pirkėjai jį naudoja kaip savo gaminių marketingo priemonę. Papildoma priemonė - ekologinių žinių skleidimas visuomenėje, pasikeitusi mąstysena ir sprendimų priėmimas, gerinant bendradarbiavimą tarp suinteresuotų grupių bei keičianti tradicinį supratimą apie miškininkystę.
 
        Sertifikavimas visuomenei parodo, jog medienos ir jos gaminių naudojimas nedaro neigiamo poveikio natūraliai aplinkai kai miškai valdomi tinkamai. Kitaip tariant: medienos, kaip natūralaus, draugiško aplinkai ir atsinaujinančio gamtos ištekliaus naudojimas - tai galimybė sumažinti neigiamą žmogaus poveikį aplinkai.
 
        Sertifikavimo komanda urėdijos vertinimą atliko 2004 m. kovo 1-3 d. ir pateikė ataskaitą. VĮ Raseinių miškų urėdija su ataskaitoje pateiktomis sąlygomis ir rekomendacijomis sutiko ir įsipareigojo per nurodytą laikotarpį jas įgyvendinti. Rainforest Alliance vardu UAB "NEPCon LT"  priėmė teigiamą sprendimą dėl FSC sertifikato suteikimo VĮ Raseinių miškų urėdijai. Individualus įmonės sertifikato kodas NC-FM/COC-012291, FSC prekinių ženklų naudojimo licencijos numeris FSC-C019113. Kasmetinis sertifikavimo auditas urėdijoje atliktas 2015 m. birželio 18-19 d.. Iškelti koregavimo veiksmų reikalavimai (KVR) įvykdyti nustatytu laiku.
 
                                                        SVARBU!
 
      Kviečiame visus miško lankytojus informuoti urėdijos darbuotojus apie miške rastus retų paukščių lizdus, retas, nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, miško ekosistemas. Informuojant reikia nurodyti miško, medyno pavadinimą (kad urėdijos darbuotojas galėtų tiksliai nustatyti kur tas saugotinas objektas yra), datą, kada radote tą objektą, savo vardą, pavardę.
     Miškų urėdija, planuodama savo ūkinę veiklą, atsižvelgs į šių objektų reikšmę ir jiems reikalingą apsaugą.
     Miško lankytojus, radusius vertingą, saugotiną augalų ir gyvūnų rūšį, reto paukščio lizdą, skelbsime šioje interneto svetainėje.
 
 
                                    MONITORINGO INFORMACIJA

        VĮ Raseinių miškų urėdijos medienos pagaminimo dinamika

Laikotarpis

Pagaminta medienos iš viso m3

T. sk. padarinės medienos m3

T. sk. malkinės medienos m3

2005

71404

49082

22322

2006

68789

44187

24602

2007

66195

46705

19490

2008

64610

41347

23263

2009

65278

43559

21719

2010

63785

43489

20296

2011

66275

45817

20458

2012

71055

49023

22032

2013

91000

52500

38500

2014

83000

47900

35100

2015

81800

46000

35800

 

VĮ Raseinių miškų urėdijos medienos pardavimo dinamika

Laikotarpis

Parduota medienos iš viso m3

T. sk. padarinės medienos m3

T. sk. malkinės medienos m3

2005

71539

49918

21621

2006

68477

43326

25151

2007

75033

55615

19418

2008

64188

46788

17400

2009

52514

36359

16155

2010

61929

47847

14082

2011

62055

44862

17193

2012

69799

48774

21025

2013

69500

44500

25000

2014

73514

50885

22629

2015

75689

44889

30800

VĮ Raseinių miškų urėdijos medelyne išauginti standartiniai sodmenys (tūkst. vnt.) 

Laikotarpis

Pušis

Eglė

Ąžuolas

Beržas

Juodalksnis

Kiti

2005

45

1632,7

9,6

100

288

0

2006

71,9

1558,3

50,8

125

290

18,7

2007

16,2

1644,6

60,5

114,5

268,0

14,6

2008

171,0

1695,1

49,5

113,1

172,7

25,5

2009

60,0

1503,7

98,2

188,1

248,7

24,3

2010

68,0

1366,2

161,8

226,3

318,2

34,5

2011

96,5

1279,5

47,8

142,6

308,5

34,0

2012

36,8

1255,3

93,2

122,3

248,1

27,0

2013

146,5

2233,5

128

177,5

392,4

27,8

2014

195

1452,2

117,8

185,5

526,5

15

2015

67,3

1497,5

143,8

208,0

463,6

9,9

      VĮ Raseinių miškų urėdijos miško atkūrimo apimčių dinamika

 

Laikotarpis

Atkurta, ha

Įveista, ha

Želdiniais

Žėliniais

2005

135,6

133,1

30,3

2006

131,8

93,4

33

2007

176,6

87,9

35,8

2008

151,8

114,3

35,4

2009

125,3

81

11

2010

121,8

101,6

19,9

2012

124,4

98,1

20,1

2013

136,2

67,3

23,6

2014

191,5

27,4

12,2

2015

194,4

68,8

16,4

Iš viso:

1103,5

776,7

209,1

VĮ Raseinių miškų urėdijoje kilusių gaisrų dinamika 

Laikotarpis

gaisrų sk., vnt.

Plotas, ha

2005

3

1,42

2006

4

2,25

2007

0

0

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

VĮ Raseinių miškų urėdijos miškuose natūraliai sukcesijai paliekamų miško plotų kaita 

Laikotarpis

Miško plotas, ha

2005

243,4

2006

1082,4

2007

1082,4

2008

1082,4

2009

1082,4

2010

1082,4

2012

1082,4

2013

1082,4

2014

1082,4

2015

1082,4

Paskutinis atnaujinimas:2016-02-10 13:27:52
Spausdinti
Neįgaliesiems
© VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys. Visos teisės saugomos. Sprendimas Idamas, naudojama Smartweb sistema