VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
IDENTIFIKACINIS NR. 24.

Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių r. 
Tel. (8 428) 71300,
faKS. (8 428) 71305
raseiniai@vivmu.lt

 
Miškotvarkos projektas
SANTRAUKA
 
      Miškotvarkos projektas parengtas panaudojant 2014 metų valstybinės miškų inventorizacijos duomenis. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami Raseinių miškų urėdijos miškai. Miškų inventorizacija atlikta  visų nuosavybės formų miškuose, naudojant aerofotografavimo medžiagą - 2013 m. spektrozonines aerofotonuotraukas ir jų pagrindu sudarytus ortofotografinius žemėlapius. Miškų inventorizacijos darbai atlikti vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V "Dėl Miškotvarkos darbų darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo". Inventorizacijos metu nustatytos taksacinių sklypų ribos pagal funkcinę paskirtį , augavietes, medynų rodiklius (amžių, rūšinę sudėtį, skalsumą ir kt.), o taip pat atliktas ūkinės veiklos įvertinimas (ugdymo kirtimų kokybė, želdinių būklė ir kokybė). Inventorizacijos duomenys sudaro Miškų informacinės sistemos pagrindą. Svarbiausi miškų urėdijos tikslai yra: miško išteklių išsaugojimas. vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto  miškų ūkio principais , racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas ir auginamos medienos kokybės gerinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas ir kt. Panaudojus miškų inventorizacijos duomenis, miškų urėdijos valdomiems miškams parengtas vidinės miškotvarkos projektas. Miškotvarkos projekto turinį sudaro: aiškinamasis raštas, taksoraštis (visų inventorizuotų sklypų aprašymai), suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys, miško ūkinių priemonių projektavimo žiniaraščiai ir kartografinė medžiaga - miškų žemėlapiai M 1:10000, medynų planai ir kiti teminiai planai M 1:20000, apžvalginiai žemėlapiai M 1:50000. Visa parengta miškotvarkos medžiaga yra urėdijoje ir girininkijose.
 
 

 

Paskutinis atnaujinimas:2016-06-29 11:11:20
Spausdinti
Neįgaliesiems
© VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys. Visos teisės saugomos. Sprendimas Idamas, naudojama Smartweb sistema